Onderwerpen
Boeken
image_57

Onderzoek je boek!

Wat is oriënteren?

Studeren is niet makkelijk, je moet er veel voor doen voordat de stof blijft hangen. (lezen, herhalen, uittreksels maken). Voor al die activiteiten geldt dat het handig is te weten waar je aan begint.

Veel scholieren en studenten beginnen gewoon op de eerste bladzijde van een boek zonder eerst het boek als geheel te bekijken. Gemiste kans want als je het studieboek eerst beter bekijkt dan vind je meteen al een inhoudsopgave, een samenvatting of bijv. de opbouw van een bepaald hoofdstuk. Als je even de tijd neemt dan kan je dit al een aardig eindje op weg helpen en heb je al inzicht in de grote lijnen.

Waarom is oriënteren belangrijk?

  1. Het oriënteren helpt je te ontdekken hoe een tekst in elkaar zit en wat de hoofdzaken zijn. Je voorkomt dat je je aandacht teveel op details richt zonder een idee te hebben van de grote lijnen. Je komt ook te weten wat er in een tekst niet behandeld wordt.


    Door oriëntatie kun je ontdekken wat je eigenlijk al weet van het onderwerp dat behandeld wordt. Wanneer je al iets weet, kan je de nieuwe informatie in verband brengen met de al aanwezige kennis, zodat de stof gemakkelijker in je geheugen kan worden opgeslagen.
  2. Door je te oriënteren weet je ook ongeveer hoeveel tijd je nodig hebt om het boek of de tekst te bestuderen. Daarnaast kan je natuurlijk de lessen van je school of universiteit er naast leggen. 
  3. Je kunt je daarnaast ook op het examen oriënteren. Wat voor soort vragen kan je op het examen verwachten? enz. Door antwoorden op deze vragen te zoeken voordat je begint te studeren, ben je doelgericht bezig. Daarom zijn oude examenopgaven zo goed om te maken, dan weet je al wat je kan verwachten...

Helicopterview

Dus, voordat je nu begint? Eerst even stilstaan bij de opbouw van een boek of tekst en weten wat er van je verwacht wordt (feitenkennis, inzicht enz.). Dan ben je meteen al een eindje op weg en creëer je rust!

 
0