HAVO

VWO

Vakbundel Economie

VWO

€ 0,00 - 44 clips, totaal 535 minuten

Hier zie je het hele vak mét examentrainingen! Voor de examentrainingen rekenen we een klein bedrag. Als je naar beneden scrollt kan je de clips ook los bekijken.
In deze vakbundel economie met clips én examenopgaven krijg je online bijles op het gebied van:

- Schaarste
- Ruil
- Markt
- Ruilen over de tijd
- Samenwerken en onderhandelen
- Risico en informatie
- Welvaart en groei
- ‘Goede tijden, slechte tijden’

Deze onderdelen – schaarste, ruil, markt, ruilen over de tijd, samenwerken en onderhandelen, risico en informatie, welvaart en groei en ‘Goede tijden, slechte tijden’ – vormen belangrijke examenonderdelen van het examen VWO Economie.

Deze onderwerpen worden behandeld in de VWO Economie methodes Percent en Praktische economie en is examenstof.

Deze clips van Bijlesschool.nl geven een goede samenvatting van de examenstof. De clips bieden aantoonbare ondersteuning aan scholieren bij het voorbereiden van hun examens en kunnen een waardevol onderdeel zijn van hun examentraining.

 
Koop direct
Markt

Vakbundel Economie, VWO

14 clips, totaal 152 minuten
Markten

Markt
Vakbundel Economie, VWO

16 minuten
Consumenten en producentensurplus

Markt
Vakbundel Economie, VWO

12 minuten
Markten en overheidsingrijpen

Markt
Vakbundel Economie, VWO

17 minuten
Markt met accijns

Markt
Vakbundel Economie, VWO

15 minuten
Kosten, opbrengsten en winst

Markt
Vakbundel Economie, VWO

17 minuten
Gemiddelde kosten, opbrengsten en winst

Markt
Vakbundel Economie, VWO

14 minuten
Marginale kosten, opbrengsten en winst

Markt
Vakbundel Economie, VWO

24 minuten
Inkomensverdeling

Markt
Vakbundel Economie, VWO

7 minuten
Een macro-economisch model

Markt
Vakbundel Economie, VWO

6 minuten
Overheidsingrijpen op perfecte markten

Markt
Vakbundel Economie, VWO

9 minuten
Ruilen over de tijd

Vakbundel Economie, VWO

3 clips, totaal 17 minuten
Budgetlijn, opofferingskosten, arbeidsdeling en specialisatie

Ruilen over de tijd
Vakbundel Economie, VWO

3 minuten
Balans, balansposten en liquiditeit

Ruilen over de tijd
Vakbundel Economie, VWO

3 minuten
Sparen en Lenen

Ruilen over de tijd
Vakbundel Economie, VWO

11 minuten
Samenwerken en onderhandelen

Vakbundel Economie, VWO

3 clips, totaal 14 minuten
Samenwerken

Samenwerken en onderhandelen
Vakbundel Economie, VWO

5 minuten
Speltheorie

Samenwerken en onderhandelen
Vakbundel Economie, VWO

5 minuten
Enkele onderhandelingen

Samenwerken en onderhandelen
Vakbundel Economie, VWO

4 minuten
Risico en informatie

Vakbundel Economie, VWO

4 clips, totaal 19 minuten
Beleggen

Risico en informatie
Vakbundel Economie, VWO

7 minuten
Informatie

Risico en informatie
Vakbundel Economie, VWO

3 minuten
Risico en ondernemen

Risico en informatie
Vakbundel Economie, VWO

6 minuten
Verzekeren

Risico en informatie
Vakbundel Economie, VWO

3 minuten
Welvaart en groei

Vakbundel Economie, VWO

7 clips, totaal 110 minuten
Keynesiaans model met overheidsbestedingen

Welvaart en groei
Vakbundel Economie, VWO

18 minuten
Keynesiaans model met kapitaalmarktrente

Welvaart en groei
Vakbundel Economie, VWO

27 minuten
Keynesiaans model met output gap

Welvaart en groei
Vakbundel Economie, VWO

24 minuten
Keynesiaans model met belastingstelsels

Welvaart en groei
Vakbundel Economie, VWO

24 minuten
Bruto Binnenland Product

Welvaart en groei
Vakbundel Economie, VWO

4 minuten
Economische groei

Welvaart en groei
Vakbundel Economie, VWO

4 minuten
Nationale rekeningen

Welvaart en groei
Vakbundel Economie, VWO

9 minuten
Goede tijden, slechte tijden

Vakbundel Economie, VWO

5 clips, totaal 37 minuten
Op lange termijn

Goede tijden, slechte tijden
Vakbundel Economie, VWO

5 minuten
Invloed van het geld

Goede tijden, slechte tijden
Vakbundel Economie, VWO

6 minuten
Schommelingen in Nederland

Goede tijden, slechte tijden
Vakbundel Economie, VWO

4 minuten
Conjunctuurbeweging

Goede tijden, slechte tijden
Vakbundel Economie, VWO

12 minuten
Verleden, heden en toekomst.

Goede tijden, slechte tijden
Vakbundel Economie, VWO

10 minuten
Examenopgaven

Vakbundel Economie, VWO

€ 0,00 - 8 clips, totaal 186 minuten
Opgave 7, 2005 tijdvak 2

Examenopgaven
Vakbundel Economie, VWO

€ 0,00 - 14 minuten
Opgave 1-4 , 2012 tijdvak 1

Examenopgaven
Vakbundel Economie, VWO

€ 0,00 - 75 minuten
Opgaven 5, 6 & 7, 2012 tijdvak 1

Examenopgaven
Vakbundel Economie, VWO

€ 0,00 - 50 minuten
Opgave 1, 2014 tijdvak 1

Examenopgaven
Vakbundel Economie, VWO

€ 0,00 - 10 minuten
Opgave 2, 2014 tijdvak 1

Examenopgaven
Vakbundel Economie, VWO

€ 0,00 - 11 minuten
Opgave 3, 2014 tijdvak 1

Examenopgaven
Vakbundel Economie, VWO

€ 0,00 - 10 minuten
Opgave 4, 2014 tijdvak 1

Examenopgaven
Vakbundel Economie, VWO

€ 0,00 - 9 minuten
Opgave 5, 2014 tijdvak 1

Examenopgaven
Vakbundel Economie, VWO

€ 0,00 - 7 minuten