Privacy

Privacy verklaring

Welkom op de website van de Bijlesschool B.V. (hierna: Bijlesschool.nl). Bijlesschool.nl is een multi media platform voor de ondersteuning en beheer van ‘enriched media education’. Bijlesschool.nl biedt een internet toepassing voor de professionele markt voor opleidingen en trainingen en voor het onderwijs. In deze privacyverklaring wordt het privacybeleid beschreven dat van toepassing is op het gebruik van de website. 

1. Wie beheert de website?  

De website wordt beheerd door Bijlesschool.nl. Bijlesschool.nl is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt Bijlesschool.nl?

Gebruikersgegevens

Bijlesschool.nl verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie die u zelf heeft opgegeven, zoals uw naam, adres, emailadres, en uw (mobiele) telefoonnummer. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die u aan u worden verstrekt door Bijlesschool.nl.
 

Automatisch Gegenereerde Informatie

Bijlesschool.nl verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt om uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en “cookies”.
 

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt My-Campus ze?

Om de website te kunnen aanbieden maakt Bijlesschool.nl gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server van Bijlesschool.nl naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.
 

4. Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Bijlesschool.nl informatie over u?

Bijlesschool.nl verwerkt persoonlijke informatie over u voor de volgende doeleinden:

• om uw toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;

• om het voor u mogelijk te maken dat u gebruik kunt maken van de diensten die door partners van Bijlesschool.nl op de website worden aangeboden;

• Om u ondersteuning te kunnen bieden bij uw gebruik van de website, of bij uw vragen en/of klachten.

Binnen deze doeleinden verstrekt Bijlesschool.nl de door u opgegeven persoonlijke informatie aan de partners van Bijlesschool.nl die op de website diensten aanbieden waarvan u heeft aangegeven deze af te willen nemen. Ter illustratie, als u een les van de desbetreffende partner wilt kopen, verstrekt Bijlesschool.nl uw gegevens aan de partner die de betaling mogelijk maakt, en aan de partner die de les verkoopt.
 

5. Op welke wijze beschermt My-Campus uw persoonlijke informatie?

Bijlesschool.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijlesschool.nl draagt er zorg voor dat alleen medewerkers van het bedrijf dat de hosting van de Service verzorgt toegang hebben tot de server(s) en dat de serverrruimte is beveiligd. Tot slot worden er regelmatig beveiligingsupdates van de gebruikte software geïnstalleerd. Uw persoonlijke informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
 

6. Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u inzage wilt in de gegevens die Bijlesschool.nl over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per email contact opnemen met My-Campus via info@Bijlesschool.nll. Bijlesschool.nl zal u binnen vier weken mededelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt, en of zij aan een eventueel verzoek om verbetering of verwijdering zal voldoen.
 

7. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van My-Campus?

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt, de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Bijlesschool.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Bijlesschool.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Bijlesschool.nl heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.
 

8. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.
 

Privacyverklaring versie 2.0, November 2012.